Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 15
Öğretim Görevlisi 5
Uzman 0
İdari Personel 5
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 474 451
2. Öğretim Öğrencisi 164 166
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 638 617
Genel Toplam 1255