Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 5
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 422 422
2. Öğretim Öğrencisi 144 157
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 566 579
Genel Toplam 1145