Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 5
Uzman 0
İdari Personel 5
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 420 421
2. Öğretim Öğrencisi 144 157
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 564 578
Genel Toplam 1142