Komisyonlar

  • Burs Komisyonu
  • Değişim Programları Koordinatörlüğü (erasmus+, Farabi, Mevlana)
  • Yayın Alt Komisyonu
  • Spor, Kültür ve Sanat Kurulu
  • Fakülte Kalite Elçisi
  • Uzaktan Eğitim Koordinatörü
No items were found matching the current filters.