Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 4
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 511 471
2. Öğretim Öğrencisi 151 161
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 662 632
Genel Toplam 1294